Mikrotek Bilgisayar

Sistem Analizi
İşletmenizin Bilişim Altyapısını Değerlendirin

Sistem Analizi

Sistem analizi raporu, işletmenin bilişim altyapısını, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri kullanımını değerlendirmek için kullanılan kapsamlı bir belgedir. İşte bu raporda bulunabilecek bazı detaylar:

1. İşletme Gereksinimleri ve Hedefler:

 • İşletmenin amaçları, stratejileri ve bilişim teknolojilerinden beklediği faydalar hakkında bir özet.
 • İşletmenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerinin belirlenmesi.

2. Varlık İncelemesi:

 • İşletmenin sahip olduğu bilişim varlıklarının (sunucular, ağ altyapısı, yazılımlar, veritabanları vb.) detaylı bir envanterinin çıkarılması.
 • Varlıkların işletmenin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi.

3. İş Süreçleri Analizi:

 • İşletmenin temel iş süreçlerinin ve operasyonlarının incelenmesi.
 • Mevcut iş süreçlerinin etkinliği, verimliliği ve otomasyon potansiyelinin değerlendirilmesi.

4. Altyapı Değerlendirmesi:

 • Ağ altyapısı, sunucular, depolama sistemleri ve diğer bilişim donanımlarının durumunun incelenmesi.
 • Altyapının güvenlik, performans ve ölçeklenebilirlik açısından değerlendirilmesi.

5. Yazılım Değerlendirmesi:

 • İşletmenin kullandığı yazılımların ve uygulamaların incelenmesi.
 • Yazılımların lisans durumu, güncellik, güvenlik açıkları ve uyumluluk durumunun değerlendirilmesi.

6. Veri Yönetimi ve Güvenlik:

 • Veri depolama, veri yedekleme, veri erişimi ve veri güvenliği yönetiminin incelenmesi.
 • Veri koruma politikaları, uyumluluk gereksinimleri ve hassas verilerin korunması hakkında bir değerlendirme.

7. Güvenlik Değerlendirmesi:

 • İşletmenin güvenlik politikaları, prosedürleri ve güvenlik kontrollerinin incelenmesi.
 • Güvenlik zayıf noktaları, riskler ve potansiyel tehditlerin değerlendirilmesi.

8. Öneriler ve İyileştirme Fırsatları:

 • İşletmenin bilişim altyapısında iyileştirme potansiyeline sahip alanlar üzerine tavsiyeler.
 • Bilişim teknolojileri kullanımında verimliliği artırmak için öneriler.

Detaylı Sistem Analizi

Bu rapor, işletmenin bilişim altyapısını, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri kullanımını kapsamlı bir şekilde değerlendirir ve iyileştirme fırsatlarını tanımlar.

Donanım & Yazılım Güncellemesi

Donanım ve yazılım güncellemesi, işletmenin bilişim altyapısını güncel tutarak performansı artırır, güvenliği sağlar ve uyumluluğu korur.

Detaylı raporlama

Detaylı raporlama, işletmenin performansını değerlendirmek, karar verme süreçlerini yönlendirmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kritik bir araçtır